ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG BẰNG SÓNG SIÊU ÂM Q.SONIC-PLUS

Đồng hồ 6 thân (4 cuộn, 2 trục)

Size: 3” – 56”

Tiêu chuẩn áp suất: Class #150 to #900, 1 -150 bar

3D length (>4”, up to #600)

Build-in p + T sensor (option)

Modular electronics

Full graphic touch screen

Xuất xứ: Elster – Germany