Họng nhập bồn gas Việt Nam

VAN BI NỐI BÍCH KÈM KHỚP NỐI NHANH LẮP NGOÀI

Thông số kỹ thuật:

Kích cỡ: Bích 25A, 50A-JIS20K

Vật liệu thân: SCPH2

Vật liệu khớp nối: Đồng

Áp suất thiết kế: 1,96 Mpa

Môi chất làm việc: LPG

Hãng sản xuất: GasTech

Xuất xứ: Việt Nam