VAN MỘT CHIỀU NỐI BÍCH WCV-2222 (NH3)

Thông số kỹ thuật:

Kích cỡ: 65A ÷ 100A

Tiêu chuẩn bích: JIS20K

Vật liệu thân: GCD-S

Áp suất thiết kế: 1.96 Mpa

Môi chất làm việc: NG, NH3

Hãng sản xuất: MS Eng

Xuấ xứ: Hàn Quốc.