VAN GIẢM ÁP (ĐIỀU ÁP) GAS 180 KG/H – 1492BF – 0051002AH

Thông số kỹ thuật:

Pin 0.5 -4 bar

Pout: 25-38 mbar

Qmax: 180 Kg/h