Bảo dưỡng bồn chứa nhà máy GETAC PRECISION TECHNOLOGY VIỆT NAM

Tên dự án : Bảo dưỡng 03 bồn chứa gas nhà máy GETAC PRECISION TECHNOLOGY VIỆT NAM

Địa điểm xây dựng : Khu công nghiệp Quế Võ 1 – Bắc ninh

Quy mô dự án : Bảo dưỡng sửa chữa bồn chữa gas nhà máy GETAC PRECISION TECHNOLOGY VIỆT NAM

Chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH GETAC PRECISION TECHNOLOGY VIỆT NAM

Đơn vị thi công : Công ty TNHH Công Nghiệp Lửa Việt.

Dự án hoàn thành : Tháng 01/2021.

0/5 (0 Reviews)