Tổng hợp các công thức tính toán chuyển đổi của khí LPG

5
(890)

Hiện nay khí LPG ( Gas) Được sử dụng rộng rãi trong các nghành công nghiệp sản xuất chế biến, lò luyện nhiệt. Việt nam là một nước công nghiệp phát triển đi sau nhưng hiện nay cũng đang dần trở thành một nước công nghiệp công xưởng của thế giới mới.

Do đó công nghiệp phát triển thì nghành khí công nghiệp cũng ngày càng phát triển. Nhưng LPG có rất nhiều các đơn vị định lượng khác nhau của các nước như mỹ, Châu âu, Nhật, hàn, trung quốc. Vậy nên việc chuyển đổi các đơn vị đo lường cũng gây khó khăn cho sự tính toán. Nhưng không sao Lửa Việt gas sẽ giúp bạn điều đó. Và sau đây chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin chuyển đổi chi tiết nhất :

Chuyển đổi các đơn vị đo lường LPG

Công thức chuyển đổi đơn vị khí LPG (propane): Gas tính bằng kg, Lít, MJ, kWh & m³ cũng như chuyển đổi đơn vị khí propan theo Pound, gallon, BTU, Therms & ft³.

 • Trong đó LPG là propan và butan, 1kg LPG có thể tích 1,96 lít. Ngược lại, 1 lít LPG nặng 0,51kg.
 •  Trọng lượng riêng của LPG – Mật độ: Không giống như nước, 1kg LPG KHÔNG bằng 1 lít LPG.
 • Có bao nhiêu lít trong 1 kg LPG? Có 1,96 lít trong 1 kg LPG. Ở Úc và Mỹ, LPG là > 95% propan và nặng 0,51 kg mỗi lít, do đó 1 kg = 1,96 lít.
 • Để chuyển đổi kg sang lít LPG: LPG chuyển đổi sang lít là 1 kg = 1,96 lít.
 • Vì vậy, 1 kg khí LPG là 1,96 lít LPG (chuyển đổi kg kg sang lít).
  Ví dụ :  có 29,4L lít LPG trong một bình gas : 15kg. Có 35,3 lít LPG bình gas 18kg.
 • Điều này là do mật độ hoặc trọng lượng riêng của LPG nhỏ hơn nước.Chuyển đổi đơn vị khí là so sánh một phép đo đơn vị khí với đơn vị khí khác. Có một số lượng nhất định của một đơn vị khí, bạn chuyển đổi nó thành một lượng tương đương trong một đơn vị khí khác, với công thức, bảng hoặc biểu đồ chuyển đổi đơn vị khí.
  Chúng tôi thường được hỏi về các giá trị chuyển đổi đơn vị LPG – propane – gas (chuyển đổi đơn vị khí LPG) khác nhau.
  Bảng đầu tiên được trình bày dưới đây bao gồm hầu hết các biện pháp chuyển đổi đơn vị khí phổ biến và kích thước xi lanh chai khí cho Úc, bao gồm kg, lít, MJ, kWh & m³ (ví dụ: chuyển đổi đơn vị khí LPG từ kg sang lít là 1kg = 1,96L).
  Như vậy mọi người có thể xem bảng 1 để hiểu về chuyển đổi đơn vị khí
Bảng 1 chuyển đổi đơn vị khí theo kg, lít, MJ, kWh & m³
Bảng 1 chuyển đổi đơn vị khí theo kg, lít, MJ, kWh & m³

Chuyển đổi đơn vị khí thành nhiệt

 • 1 kilojoule = 0,9478 BTU, (khi chuyển đổi từ hệ mét (joules) sang đơn vị đo lường (Đơn vị nhiệt Anh)
 • Đơn vị áp suất số liệu là Pascals vs PSI. 1 kPa (kilopascal) = 1000 pascal.

Trọng lượng riêng của LPG – Mật độ thành phần Propan và butan

.Đối với chuyển đổi lít sang kg đối với gas: LPG lít sang kg là 1 lít LPG = 0,51kg LPG (chuyển đổi lít sang kg LPG)
Chuyển đổi LPG kg sang lít (chuyển đổi kg sang lít LPG) và LPG lít (lít) sang kg là hai chuyển đổi đơn vị khí LPG phổ biến nhất.

Điều quan trọng cần lưu ý là nước và LPG (propane) có các công thức chuyển đổi khác nhau vì chúng có mật độ khác nhau.
Lượng nước đến kg: 1 lít = 0,997575 kg, vì vậy cho tất cả thực tế là  1 L = 1 kg
Nước kg sang lít: 1 kg = 1 lít
Ví dụ: Khí LPG 14,2 kg bằng bao nhiêu lít với thành phần butan 75%
Đối với LPG (propan) 1 kg = 1,96 L. Do đó, 14,2 kg = 27,832 L
Đối với LPG (butan) 1 kg = 1.724 L. Do đó, 14,2 kg = 24,48 L
Vậy LPG 14,2 kg bằng bao nhiêu lít với 75% Butan?
Để tính thể tích, tính bằng lít, cần một số học đơn giản. Với hỗn hợp butan 75:25: propan, 1kg = 1.783 L
Vì thế : 14,2 kg = 25,34 L, với hỗn hợp butan: propan 75:25.

Công thức chuyển đổi đơn vị khí LPG (theo số liệu quy đổi):

Vậy các công thức chuyển đổi cụ thể như sau :
1. Chuyển đổi LPG kg sang lít: 1 kg = 1,96 L LPG
2. Chuyển đổi LPG lít sang kg: 1 L = 0,51 kg LPG
3. Chuyển đổi LPG kg thành m³: 1 kg = 0,546 m³ LPG (đây là LPG dạng pha lỏng chuyển đổi sang dạng pha khí LPG)
4. Chuyển đổi m³ LPG thành kg: 1 m³  = 1,8315 kg LPG (đây là LPG dạng pha khí sang chuyển sang dạng pha lỏng LPG)
5. Chuyển đổi LPG lít sang m³: 1 L = 0,27 m³ LPG (đây là dạng pha lỏng LPG chuyển đổi sang đạng pha khí LPG)
6. Chuyển đổi LPG m³ thành lít: 1 m³ = 3,70 Lít LPG (đây là chuyển đổi sạng pha khí LPG sang dạng pha lỏng LPG)
7. Chuyển đổi LPG MJ thành kWh: 1 MJ = 0,278 kWh sang năng lượng từ 1 MJ LPG
8. Chuyển đổi LPG kWh sang MJ: 1 kWh = 3,6 MJ sang năng lượng LPG
9. Chuyển đổi LPG lít sang MJ: 1 L = 25 MJ năng lượng từ LPG
10. Chuyển đổi LPG MJ sang lít: 1MJ = 0,042 Lít LPG
11. Chuyển đổi kg LPG sang MJ: 1 kg = 49 MJ năng lượng từ LPG
12. Chuyển đổi LPG MJ thành kg: 1 MJ = 0,02 kg LPG
13. Chuyển đổi LPG lít sang kWh: 1 L = 6,9 kWh năng lượng từ LPG
14. Chuyển đổi LPG kWh sang lít: 1 kWh = 0,145 Lít LPG
15. Chuyển đổi LPG kg sang kWh: 1 kg = 13,6 kWh năng lượng từ LPG
16. Chuyển đổi LPG kWh sang kg: 1 kWh = 0,074 kg LPG
17.Chuyển đổi LPG lít sang BTU: 1 L = 23.700 BTU năng lượng từ LPG
18. Chuyển đổi kg kg sang BTU: 1 kg = 46.452 BTU năng lượng từ LPG

Bảng thứ 2 bao gồm hầu hết các đơn vị đo kích thước và bình gas cho Hoa Kỳ bao gồm Pound, Gallons, BTU, Therms & ft³.
Bạn có thể chuyển đổi tất cả các kết hợp của Pound, Gallons, BTU, Therms & ft³. ( Xem chi tiết ở bảng 2)

Quy đổi công thức tính mức độ tiêu thụ của thiết bị sử dụng gas :

 1. Tiêu thụ khí đốt LPG ở Megajoules :

  Xếp hạng Megajoules mỗi giờ (MJ / giờ) trên các thiết bị thực sự cho thấy mức tiêu thụ gas của thiết bị , chứ không phải đầu ra.
  Nó thường được thể hiện là MJ . Ở Mỹ, họ sử dụng BTU làm đơn vị đo lường.

 2.  Tiêu thụ LPG Lít đến kWh – LPG kg đến kWh

  LPG lít đến kWh: LPG 1L = 6,9 kWh năng lượng. Để chuyển đổi LPG kWh sang lít: 1 kWh = 0,145 L LPG
  Để chuyển đổi LPG kg sang kWh: 1 kg = 13,6 kWh năng lượng từ LPG. Để chuyển đổi LPG kWh sang kg: 1 kWh = 0,074 kg LPG

 3. Sản lượng thiết bị tính bằng kwh

  Kilowatt Hour (kWh) là cách đo sản lượng thiết bị. 3.6 MJ của đầu vào bằng 1kWh đầu ra với hiệu suất 100%.Tuy nhiên, không có thiết bị gas nào hiệu quả 100%. Sản lượng thiết bị thường được thể hiện dưới dạng chỉ là kWh.

 4. Tiêu thụ tính bằng BTU, Chuyển đổi đơn vị BTU sang MJ Gas

  Lượng nhiệt của  LPG được thể hiện là giá trị nhiệt tình bằng BTU và MJ – Megajoules. BTU là một đơn vị tính nhiệt năm của Anh. Như đã đề cập ở trên,  BTU được sử dụng ở Mỹ thay vì MJ.
  Như vậy : 1MJ bằng 948 BTU, vì vậy để có được số lượng Megajoules tương đương, chỉ cần chia BTU cho 948.
  => Tính LPG –  BTU mỗi lít: 1 lít = 23.700 BTU.

 • LPG BTU /1 lít như sau : Chuyển đổi năng lượng đơn vị khí LPG
  Điều này dựa trên 1MJ bằng 948 BTU, vì vậy để có được số BTU tương đương, chỉ cần nhân 1MJ với 948
  Vậy, Và 1L = 25 MJ thì là 25 MJ x 948 = 23.700 BTU/ 1 lít.
 • LPG BTU/1 KG : Chuyển đổi năng lượng đơn vị khí LPG

LPG BTU/1 kg là 46.452 BTU trong 1 kg LPG. LPG BTU 1/kg là hàm lượng năng lượng LPG dựa trên trọng lượng.
Chuyển đổi đơn vị khí sang năng lượng LPG được thể hiện bằng BTU 1/kg. LPG – Propan BTU 1/kg = 46.452 BTU 1/kg
1kg LPG = 1,96 L, sau đó dựa trên 1,96 x 23,700 BTU / L = 46.452 BTU ở trên. Vậy, 1kg = 46.452 BTU 1/kg
Kết hợp các biện pháp số liệu và đơn vị đo nhiệt của Anh không phải là điển hình nhưng nó có thể được tính toán dễ dàng hơn.

LPG lỏng sang khí mở rộng khối lượng chuyển đổi đơn vị khí

 1.  1 LPG ( propane ) giãn nở bằng 270 lần về thể tích khi chuyển từ dạng lỏng sang dạng khí.
  => Vì vậy, 1L LPG lỏng bằng 270L LPG khí.
  Khi có 1000L trong một mét khối (m³), 1 L LPG lỏng sẽ giãn mở rộng đến 0,27 m³.
 2. Quy đổi đơn vị khối khí LPG sang kg ⇔ Chuyển đổi đơn vị khí LPG sang mét khối (m³)
  LPG một mét khối = 1,8315 kg (1 m³ = 1,8315 kg). Trong khi propan là 1m³ = 1,8315 kg, butan là 1m³ = 2,4486 kg. Propane và butane có mật độ khác nhau nên giá trị mét khối lpg đến kg là khác nhau.
  Khi so sánh LPG mét khối với kg (m 3 đến kg), bạn đang so sánh thể tích LPG ở trạng thái khí (mét khối) với khối lượng chất lỏng LPG (kg).
  Một mét khối LPG nặng 1,8315 kg (1m = 1,89 kg), đây là một loại khí chuyển đổi từ LPG sang LPG.
  Đối ứng là 1 Kg LPG sẽ là 0,53 mét khối (1kg = 0,546m³), đây là một chất lỏng chuyển đổi từ LPG sang LPG.
  Các giá trị trên giả định LPG là propan.
  Để chuyển đổi mét khối LPG sang kg, bạn chỉ cần sử dụng công thức chuyển đổi đơn vị khí propan-LPG sang kg: kg mét khối LPG (m³) = 1,8315 kg.
  Giải thích chi tiết hơn cho LPG mét khối đến kg là một mét khối LPG (m³) khí tương đương với 1,8315 kg LPG lỏng (propane) ở 25 ° C (77 ° F). LPG mét khối đến kg (m 3 đến kg) thay đổi theo nhiệt độ.
  Điều tương tự cũng đúng với chuyển đổi từ LPG kg sang m³.
  LPG kg đến mét khối là: 1kg = 0,546 m 3 (propan)
  Đối với butan LPG kg đến mét khối: 1kg = 0,4084 m 3 ở 25 ° C (77 ° F)
  Đối với butan LPG mét khối đến kg là: 1m 3 = 2.4486 kg
 3. Lưu ý : Quy đổi m3 sang thành kg butan và propan là ở điều kiện tiêu chuẩn áp suất bằng 0, Chứ không phải là áp suất trong bồn chứa gas hay bình chứa gas ở trạng thái lỏng nếu muốn quy đổi như vậy phải là m3 x 2,2 x P( Áp suất) + 1 ( áp suất khí quyển)

Giá trị chuyển đổi đơn vị khí propan tính bằng gallon Mỹ, pound, BTU, nhiệt và feet khối

Giá trị chuyển đổi đơn vị khí propan tính bằng gallon Mỹ, pound, BTU, nhiệt và feet khối tại bảng dưới đây được trình bày bao gồm hầu hết các đơn vị đo kích thước và bình khí bình thường tại hoa kỳ.

Công thức chuyển đổi đơn vị khí propan (Đơn vị đo lường của Hoa Kỳ):
Chuyển đổi đơn vị khí propan sang Pound: 1 Gal = 4,23 lbs
Chuyển đổi đơn vị propan sang ga gallon: 1 lb = 0,24 gallon
Chuyển đổi đơn vị khí propan sang BTU: 1 Gal = 91,502 BTU
Propane Pound để chuyển đổi đơn vị khí BTU: 1 lb = 21,594 BTU
* Propane Gallons sang ft 3 Chuyển đổi đơn vị khí: 1 Gal = 36,38 ft 3
* Propane Pound sang ft 3 Chuyển đổi đơn vị khí: 1 lb = 8,59 ft 3
Chuyển đổi đơn vị BTU sang Therms Gas: 1 BTU = 0,000009993 Therms
Chuyển đổi đơn vị nhiệt sang BTU Gas: 1 Therm = 100,067 BTU
* Lưu ý rằng đây là các chuyển đổi đơn vị Liquid sang Gas

 • Tìm hiểu thêm về Đơn vị đo lường ở hoa kỳ

Bảng 2 Đơn vị đo lường ở mỹ
Bảng 2 Đơn vị đo lường ở hoa kỳ

Ở bài viết này chúng tôi đã cập nhật các đơn vị quy đổi LPG. Hy vọng những kiếm thức tổng hợp sẽ giúp người đọc và nhưng người đang gặp khó khăn về việc quy đổi định lượng LPG để tính toán cho máy móc thiết bị được giải đáp. Nếu còn những thắc mắc và cần tư vấn thêm vui lòng liên hệ Mạnh Tuấn – 0977041136

Lửa Việt Gas – Trân trọng !

TUẤN LV

Kỹ Thuật Gas

Chịu trách nhiệm phát triển kênh Online công ty Lửa Việt Gas  ❤️️

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Bấm vào một ngôi sao để đánh giá nó!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số phiếu bầu: 890

Không có phiếu bầu nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.