Đồng hồ đo lưu lượng Elster Amco AC250

Lưu lượng:

Qmax = 6m3/h

Qmin = 0.04m3/h

Áp suất: Pmax = 35 kPa

Kết nối : Rc 1-1/4″ x 1-1/4″

Xuất xứ: Amco Elster – Mỹ/USA