Đồng hồ đo lưu lượng LPG VemmTec-G65

Model: Vemm tec IGTM G65(CT)-PN16-DN50

Lưu lượng/ : 100 m3/h

Áp suất làm việc: 16bar

Khớp nối: Nối Bích 2”

Thời gian bảo hành : 12 tháng

Xuất xứ: Đức