ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG MÀN NGĂN SERIES BK-G1.6-G6

Áp suất tối đa:
BK G1.6: 1 bar (0,5 bar nếu vỏ bằng thép)

Lưu lượng tối đa:
BK-G 1.6 : 0.016 – 3 m³/h

Lượng tuần hoàn:
BK-G 1.6 : 0.8 litres or 1.2 litres

Nhiệt độ:
–10 °C to +40 °C (tiêu chuẩn)
–25 °C to +40 °C (tùy chọn)