Đồng hồ đo lưu lượng Turrbine

Lưu lượng:

Qmax = Từ 65m3/h đến 25000m3/h

Qmin = Từ 8m3/h đến 1300m3/h

Áp suất: Pmax = 16 Bar

Kết nối : Từ 2” đến 24”

Xuất xứ: Vemmtec – Đức