ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG TURBIN QA/QAE

Lưu lượng: 1.6 – 1600 m³/h (56 – 56,000 ft³/h)
Kích thước: DN 25 – 150
Tiêu chuẩn áp suất: PN 4, PN 16, ANSI 150
Nhiệt độ khí gas QA: -10°C to +60°C (14° to 140°F)
Nhiệt độ bên ngoài QA: -20°C to +70°C (-4° to 158°F)