ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG TURBIN TRZ2

Lưu lượng tối đa: 1600 m³/h

Kích thước: 2″ – 6″ (DN 50 -DN 600)

Tiêu chuẩn áp suất: PN 10, 16, 25, 40, 64, 100 / ANSI 150, 300 , 600

Nhiệt độ: -25 dến 55 oC