ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG TURBIN Q

Lưu lượng: 6 – 1600m³/h

Kích thước: DN 50 – 150

ANSI 150-600

Xuất xứ: Đức